O spoločnosti

Naša firma sa zaoberá zákazníckymi službami v oblasti prepravy. Sídlo firmy je v Komárne, stanovište všetkých vozidiel je situované v centre mesta v blízkosti námestia generála Klapku. Naše služby v súcasnosti využíva celý rad firemných zákazníkov, inštitúcii ale aj privátnych klientov.

Firma zabezpečuje medzinárodnú prepravu osôb a kuriérske služby. Prepravíme ľudí a batožiny kedykoľvek a kamkoľvek v celej Európe.

     Bezpečnost jazdy a pohodlie zákazníka sú pre nás veľmi dôležité. Vodiči sú pripravení zvládať každodenné starosti vyplývajúce z dennej mestskej premávky. Aktívnym prístupom a premyslenou technikou jazdy sa snažia vyhnúť akýmkolvek nepríjemným faktorom vyplývajúcim z bežnej cestnej premávky. Sú to vodiči s príjemným vystupovaním a profesionálnym prístupom. Naše vozidlá sú vždy pripravené na cestnú premávku v danom ročnom období bez ohľadu na poveternostné podmienky. Kvalitný šofér, príprava motorového vozidla na prevádzku v danom ročnom období sú faktory, ktoré značne ovplyvňujú bezpečnost a takisto aj pohodlie jazdy. 

 Snaha nás a našich vodičov je získať si Vašu dôveru. Pod pojmom dôvera chápeme seriózny prístup ku klientovi, bezpečnú jazdu vozidlom, príjemný pocit jazdy a dobrý dojem zanechaný v spomienkach klienta.  

Náš tím spoľahlivo plní úlohy, ktoré sú naň kladené počas celého dňa a nerobí  rozdiely medzi zákazníkmi. Ku zákazníkovi pristupujeme cieľavedome. Dodržanie termínu objednávky, presnosť a korektná komunikácia s klientom sú základné predpoklady na vybudovanie si vzťahu s našimi zákazníkmi. 
Naši vodiči výborne hovoria  po slovensky, maďarsky a anglicky.